News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٢/٧ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی تست و راه اندازی سمانه ویدیو کنفرانس در بیمارستان های جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34630/تست و راه اندازی سمانه ویدیو کنفرانس در بیمارستان های جدید الاحداث تجهیزات سیستم ویدیو کنفرانس بیمارستان های جدید الاحداث تست و راه اندازی شد. ١٣٩٦/١/٣٠ جلسه سوم کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث/به همراه گزارش تصویری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34390/جلسه سوم کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث/به همراه گزارش تصویری جلسه سوم کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث با حضور کارشناسان بیمارستان ها و ارائه شرکت طب و رایانه برگزار شد ١٣٩٦/١/١٩ برقراری ارتباط تلفنی E1 دورشوال در بیمارستان تخصصی هاشمی رفسنجانی شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34374/برقراری ارتباط تلفنی E1 دورشوال در بیمارستان تخصصی هاشمی رفسنجانی شیروان برقراری ارتباط تلفنی E1 دورشوال در بیمارستان تخصصی هاشمی رفسنجانی شیروان انجام شد. ١٣٩٦/١/١٨ بازدید رییس کمیته آی تی از روند پیشرفت زیر ساخت های آی تی در در بیمارستان امام حسن بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34372/بازدید رییس کمیته آی تی از روند پیشرفت زیر ساخت های آی تی در در بیمارستان امام حسن بجنورد رییس کمیته آی تی ستاد راه اندازی پروژه ها از روند پیشرفت زیر ساخت های آی تی در بیمارستان امام حسن بجنورد بازدید کرد. ١٣٩٦/١/١٨ برگزاری جلسه دوم کمیته انتخاب HIS بیمارستانهای جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34371/برگزاری جلسه دوم کمیته انتخاب HIS بیمارستانهای جدید الاحداث جلسه دوم کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث با حضور کارشناسان بیمارستان ها و ارائه شرکت پیوند داده ها برگزار شد. ١٣٩٦/١/١٨ برگزاری جلسه اول کمیته انتخاب HIS بیمارستانهای جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34370/برگزاری جلسه اول کمیته انتخاب HIS بیمارستانهای جدید الاحداث جلسه اول کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث با حضور کارشناسان بیمارستان ها و ارائه شرکت پیوند داده ها برگزار شد. ١٣٩٦/١/١٨ نصب دکل و رادیو ارتباطی بیمارستان جدید شیروان و ارتباط با شبکه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34373/نصب دکل و رادیو ارتباطی بیمارستان جدید شیروان و ارتباط با شبکه دانشگاه نصب دکل و رادیو ارتباطی بیمارستان جدید شیروان و ارتباط با شبکه دانشگاه انجام شد ١٣٩٦/١/١٨ استفاده از تکنولوژی های نوین فناوری اطلاعات در بیمارستان های جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34307/استفاده از تکنولوژی های نوین فناوری اطلاعات در بیمارستان های جدید الاحداث مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از بهره گیری از تکنولوژی های نوین در حوزه فناوری اطلاعات در بیمارستان های جدید الاحداث خراسان شمالی همچون دسکتاپ مجازی (VDI) و فناوری voip خبر داد. ١٣٩٦/١/١٦ ارایه خدمات it به بیمارستان های آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان و امام حسن (ع)بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34306/ارایه خدمات it به بیمارستان های آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان و امام حسن (ع)بجنورد خدمات it به بیمارستان های آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان و امام حسن(ع) بجنورد ارایه شده است. ١٣٩٦/١/١٦ گزارش تصویری از عملکرد کمیته ای اتی دانشگاه در بیمارستان های جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34289/گزارش تصویری از عملکرد کمیته ای اتی دانشگاه در بیمارستان های جدید الاحداث گزارش تصویری از عملکرد کمیته ای اتی دانشگاه در بیمارستان های جدید الاحداث ١٣٩٦/١/١٥ عملکرد جهادی کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34102/عملکرد جهادی کارکنان فناوری اطلاعات عملکرد جهادی کارکنان فناوری اطلاعات ١٣٩٦/١/٥ شعار سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/34101/شعار سال ١٣٩٦/١/٥ نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33590/نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک دندانپزشکی ١٣٩٥/١٢/٩ نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک،رادیولوژی و نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33589/نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک،رادیولوژی و نوبت دهی ١٣٩٥/١٢/٩ جلسه کمیته HIS دانشگاه با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33587/جلسه کمیته HIS دانشگاه با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ١٣٩٥/١٢/٩ تبریک مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33489/تبریک مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز مهندس ١٣٩٥/١٢/٧ سالنامه آماری سال 94 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منتشرگردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33419/سالنامه آماری سال 94 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منتشرگردید ١٣٩٥/١٢/٣ ارسال اطلاعات بیماران بیمارستان ثامن الائمه (تامین اجتماعی) به سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33387/ارسال اطلاعات بیماران بیمارستان ثامن الائمه (تامین اجتماعی) به سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی ١٣٩٥/١٢/٢ نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت تخت ، پذیرش بر خط (HIS-LIVE) ، مرگ و میر ، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/33385/نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت تخت ، پذیرش بر خط (HIS-LIVE) ، مرگ و میر ، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی ١٣٩٥/١٢/٢ سامانه حضور و غیاب کارکنان دانشگاه به روز رسانی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/32925/سامانه حضور و غیاب کارکنان دانشگاه به روز رسانی شد مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از به روز رسانی سامانه حضور غیاب دانشگاه خبر داد ١٣٩٥/١١/١٨ نتایج ارزیابی کیفیت داده های سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) از سوی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/32325/نتایج ارزیابی کیفیت داده های سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) از سوی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت منتشر شد ١٣٩٥/١٠/٢٩ جلسه آموزشی شبکه دولت برای مسئولین دبیرخانه دانشکده ها بر گزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30431/جلسه آموزشی شبکه دولت برای مسئولین دبیرخانه دانشکده ها بر گزار شد ١٣٩٥/٩/٢١ نخستین جلسه کلاس آموزش تخصصی کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30356/نخستین جلسه کلاس آموزش تخصصی کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد ١٣٩٥/٩/١٧ زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی بجنورد با نام مستقل ایجاد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30352/زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی بجنورد با نام مستقل ایجاد شد زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی با نام مستقل جهت دسترسی آسان و آدرسی دهی کوتاه ایجاد شد ١٣٩٥/٩/١٧ تقدیر از واحدهای برتر جشنواره وب سنجی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30183/تقدیر از واحدهای برتر جشنواره وب سنجی دانشگاه مدیر آمار و فناوری دانشگاه در این آیین وبومتریک را یکی از ابزارهای وب سنجی عنوان کرد که اخیرا در دنیا مخصوصا در وب سنجی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و علمی انجام می شود. ١٣٩٥/٩/٩ تمامی دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه به شبکه دولت متصل شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/30099/تمامی دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه به شبکه دولت متصل شدند با راه اندازی شبکه دولت در دانشکده های پزشکی ، پرستاری و مامایی ، دندانپزشکی ، بهداشت و دانشکده پرستاری شیروان ، کلیه مراکز زیر مجموعه دانشگاه به این شبکه متصل شدند. ١٣٩٥/٩/٦ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/29964/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد ١٣٩٥/٨/٢٩ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/29962/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از راه اندازی ربات خبری تلگرام و کانال خبری تلگرام دانشگاه به همت کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه خبر داد. ١٣٩٥/٨/٢٩ تدوین سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/29930/تدوین سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گفت: سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار توسط اداره آمار دانشگاه و با همکاری کارشناسان آماری معاونت های درمان،بهداشت،غذا و دارو،دانشجویی و فرهنگی ،تحقیقات و فناوری، توسعه مدیریت و منابع، آموزشی و حوزه ریاست تدوین گردیده است. ١٣٩٥/٨/٢٩ راه اندازی اتوماسیون احکام پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/28718/راه اندازی اتوماسیون احکام پرسنلی ١٣٩٥/٨/١١ جلسه بررسی گزارش های مورد درخواست مدیر محترم مالی از سامانه سیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/28717/جلسه بررسی گزارش های مورد درخواست مدیر محترم مالی از سامانه سیب ١٣٩٥/٨/١١ جلسه ارائه نرم افزارهای مدیریت کلینیکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/28716/جلسه ارائه نرم افزارهای مدیریت کلینیکی برگزار شد ١٣٩٥/٨/١١ جلسه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/28058/جلسه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار شد ١٣٩٥/٧/١٨ دوازدهمین جلسه تخصصی مسئولان واحدهای حوزه آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/27614/دوازدهمین جلسه تخصصی مسئولان واحدهای حوزه آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد ١٣٩٥/٧/٣ برگزاری نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه با مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/27374/برگزاری نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه با مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وضعیت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با حضور مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بررسی شد. ١٣٩٥/٦/٢٧ گزارش تصویری از نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/27365/گزارش تصویری از نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه ١٣٩٥/٦/٢٧ داوری جشنواره وب سنجی دانشگاه از ابتدای مهرماه امسال کلید می خورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26942/داوری جشنواره وب سنجی دانشگاه از ابتدای مهرماه امسال کلید می خورد ١٣٩٥/٦/١٥ پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26673/پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز کارمند ١٣٩٥/٦/٨ طراحی نرم افزار کاربردی تحرک برای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26514/طراحی نرم افزار کاربردی تحرک برای سلامت ١٣٩٥/٦/٦ برگزاری جلسه آموزشی ( سامانه سیب ) ویژه پزشکان و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26512/برگزاری جلسه آموزشی ( سامانه سیب ) ویژه پزشکان و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت فاروج ١٣٩٥/٦/٦ تشکیل جلسه کارگروه آموزش مجازی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26510/تشکیل جلسه کارگروه آموزش مجازی دانشگاه ١٣٩٥/٦/٦ آموزش ارتقاء سخت‌افزاری کامپیوتر و لپ‌تاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26400/آموزش ارتقاء سخت‌افزاری کامپیوتر و لپ‌تاپ ١٣٩٥/٦/٢ مرجع کامل راه حل مشکلات رایج آپدیت سالیانه ویندوز 10 (بخش دوم) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26399/مرجع کامل راه حل مشکلات رایج آپدیت سالیانه ویندوز 10 (بخش دوم) ١٣٩٥/٦/٢ آموزش نصب اندروید 7 نوقا روی دستگاه های نکسوس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26398/آموزش نصب اندروید 7 نوقا روی دستگاه های نکسوس ١٣٩٥/٦/٢ اچ‌ پی لپتاپ‌ های جدید سری Stream مجهز به ویندوز 10 را معرفی کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26397/اچ‌ پی لپتاپ‌ های جدید سری Stream مجهز به ویندوز 10 را معرفی کرد ١٣٩٥/٦/٢ هزاران وبسایت تحت جوملا و وردپرس در معرض آلوده شدن به باج افزار CryptXXX دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26396/هزاران وبسایت تحت جوملا و وردپرس در معرض آلوده شدن به باج افزار CryptXXX ١٣٩٥/٦/٢ آسیب پذیری ویندوز و خطر بک دورها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26395/آسیب پذیری ویندوز و خطر بک دورها ١٣٩٥/٦/٢ برگزاری دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26222/برگزاری دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه در شهریور ماه امسال برگزار میگردد ١٣٩٥/٥/٢٧ تمامی شبکه ها و مراکز بهداشتی سطح استان به سامانه شبکه دولت متصل شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26155/تمامی شبکه ها و مراکز بهداشتی سطح استان به سامانه شبکه دولت متصل شدند ١٣٩٥/٥/٢٤ پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت امام رضا (علیه السلام) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26146/پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت امام رضا (علیه السلام) ١٣٩٥/٥/٢٤ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان گرمه و جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/26145/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان گرمه و جاجرم ١٣٩٥/٥/٢٤ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/25973/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان شیروان ١٣٩٥/٥/١٣ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان مانه و سملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/25974/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان مانه و سملقان ١٣٩٥/٥/١٣ برگزاری کارگاه آموزشی سامانه حضورو غیاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/25977/برگزاری کارگاه آموزشی سامانه حضورو غیاب ١٣٩٥/٥/١٣ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه با حضور دکتر صادقیان ریاست مرکز بهداشت شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/25975/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه با حضور دکتر صادقیان ریاست مرکز بهداشت شهرستان فاروج ١٣٩٥/٥/١٣ سامانه فکس سرور دانشگاه علوم پزشکی بر روی اتوماسیون اداری راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/22320/سامانه فکس سرور دانشگاه علوم پزشکی بر روی اتوماسیون اداری راه اندازی شد ١٣٩٥/٤/١٣ امکان ارسال و دریافت نامه های اداری از طریق پروتکل ECE فراهم شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/22319/امکان ارسال و دریافت نامه های اداری از طریق پروتکل ECE فراهم شد ١٣٩٥/٤/١٣ آموزش بارگذاری سایت در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/22230/آموزش بارگذاری سایت در دانشکده دندان پزشکی ١٣٩٥/٤/١٠ افتتاح پروژه کلینیک ویژه شهرستان جاجرم از طریق سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/22071/افتتاح پروژه کلینیک ویژه شهرستان جاجرم از طریق سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه ١٣٩٥/٤/١ نشریه فناوری اطلاعات ویژه ماه مبارک رمضان منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19815/نشریه فناوری اطلاعات ویژه ماه مبارک رمضان منتشر شد ١٣٩٥/٣/١٩ سومین شماره نشریه فناوری اطلاعات منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19783/سومین شماره نشریه فناوری اطلاعات منتشر شد ١٣٩٥/٣/١٨ سومین شماره نشریه الکترونیکی فناوری اطلاعات ویژه ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19781/سومین شماره نشریه الکترونیکی فناوری اطلاعات ویژه ماه مبارک رمضان ١٣٩٥/٣/١٨ جلسه دمو نرم افزار پژوهان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19727/جلسه دمو نرم افزار پژوهان برگزار شد ١٣٩٥/٣/١٧ جلسه دمو نرم افزار پژوهان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19728/جلسه دمو نرم افزار پژوهان برگزار شد ١٣٩٥/٣/١٧ برگزاری جلسه آموزش نرم افزار امور حقوقی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19726/برگزاری جلسه آموزش نرم افزار امور حقوقی دانشگاه ١٣٩٥/٣/١٧ جیمیل و ۱۷ راهکار برای حرفه ای شدن در آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19608/جیمیل و ۱۷ راهکار برای حرفه ای شدن در آن ١٣٩٥/٣/١٢ مقایسه‌ ویندوز 10 با ویندوز 8.1 و 7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19607/مقایسه‌ ویندوز 10 با ویندوز 8.1 و 7 ١٣٩٥/٣/١٢ راه اندازی سامانه مدیریت دفاتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19381/راه اندازی سامانه مدیریت دفاتر حقوقی ١٣٩٥/٣/٨ تفکیک زیر سایت های دانشگاه با دامنه های مستقل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/19234/تفکیک زیر سایت های دانشگاه با دامنه های مستقل وب سایت کلیه معاونت ها و دانشکده های دانشگاه دارای نام دامنه مستقل گردیدند. ١٣٩٥/٣/٥ جلسه هفتگی مسئولان واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18798/جلسه هفتگی مسئولان واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات برگزار شد ١٣٩٥/٢/١٩ اعلام رنکینگ جهانی دانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18727/اعلام رنکینگ جهانی دانشگاهها ١٣٩٥/٢/١٤ جلسه his دانشگاه با حضور کارشناسان و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18724/جلسه his دانشگاه با حضور کارشناسان و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد ١٣٩٥/٢/١٤ اتصال داروخانه های استان به نرم افزار سامانه تبادل اطلاعات سلامت کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18723/اتصال داروخانه های استان به نرم افزار سامانه تبادل اطلاعات سلامت کشور ١٣٩٥/٢/١٤ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: سیستم اکانتینگ اینترنت جدید جهت مدیریت پهنای باند و توزیع عادلانه آن در بستر دانشگاه راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18645/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: سیستم اکانتینگ اینترنت جدید جهت مدیریت پهنای باند و توزیع عادلانه آن در بستر دانشگاه راه اندازی شد ١٣٩٥/٢/١٢ نخستین جلسه هفتگی مسئولان واحد های فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18134/نخستین جلسه هفتگی مسئولان واحد های فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد ١٣٩٥/١/٢١ مرتب سازی و جابه جایی اتاق سرور ستاد در نخستین روزهای سال جدید انجام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18136/مرتب سازی و جابه جایی اتاق سرور ستاد در نخستین روزهای سال جدید انجام شد ١٣٩٥/١/٢١ دعوت به همکاری در نشریه فناوری اطلاعات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/18137/دعوت به همکاری در نشریه فناوری اطلاعات دانشگاه ١٣٩٥/١/٢١ گزارش تفصیلی نتایچ بررسی وب سایت های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17901/گزارش تفصیلی نتایچ بررسی وب سایت های دانشگاه نتایچ بررسی جشنواره وب سنجی اول دانشگاه و گزارش عملکرد وب سایت های دانشگاه اعلام گردید ١٣٩٤/١٢/٢٢ دومین شماره نشریه فناوری اطلاعات(ویژه نامه روز مهندس) منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17535/دومین شماره نشریه فناوری اطلاعات(ویژه نامه روز مهندس) منتشر شد ١٣٩٤/١٢/٥ صبح امروز مدیر فناوری اطلاعات در دیداری صمیمی روز مهندس را به کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات تبریک گفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://itc.nkums.ac.ir/Content/17522/صبح امروز مدیر فناوری اطلاعات در دیداری صمیمی روز مهندس را به کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات تبریک گفت ١٣٩٤/١٢/٥