News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٢/١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در نخستین همایش ملی پدافند بيو سایبری در نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37294/حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در نخستین همایش ملی پدافند بيو سایبری در نظام سلامت ١٣٩٦/٤/٢٧ تیم ارزیابان بیرونی اعتباربخشی بیمارستان های دانشگاه: سیستم بسیارمناسب فناوری اطلاعات دانشگاه یکی از درخشان ترین بخش ها در سیستم آموزشی ،بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37283/تیم ارزیابان بیرونی اعتباربخشی بیمارستان های دانشگاه: سیستم بسیارمناسب فناوری اطلاعات دانشگاه یکی از درخشان ترین بخش ها در سیستم آموزشی ،بهداشتی و درمانی ١٣٩٦/٤/٢٦ جلسه کارگروه آموزش وب سایت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37274/جلسه کارگروه آموزش وب سایت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٤/٢٦ برگزاری 19 آزمون پایان ترم به صورت الکترونیک در سایت دانشکده پزشکی،پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37233/برگزاری 19 آزمون پایان ترم به صورت الکترونیک در سایت دانشکده پزشکی،پرستاری و مامایی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 تعداد 19 آزمون پایان ترم به صورت الکترونیک و تحت سامانه آموزش مجازی، با موفقیت و رضایت دانشجویان و اساتید برگزار گردید. ١٣٩٦/٤/٢٥ مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه نیروهای فناوری اطلاعات دانشگاه ،نقش ارزش‌آفرین بیشتری در سازمان ایفا می کنند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37231/مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه نیروهای فناوری اطلاعات دانشگاه ،نقش ارزش‌آفرین بیشتری در سازمان ایفا می کنند ١٣٩٦/٤/٢٥ جلسه بررسی و نحوه ورود داده در فرم های سامانه سیناسا برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37031/جلسه بررسی و نحوه ورود داده در فرم های سامانه سیناسا برگزار شد ١٣٩٦/٤/١٧ جلسه آنلاین پایش برنامه عملیاتی شاخص ارزیابی عملکرد در سامانه سینا سا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37030/جلسه آنلاین پایش برنامه عملیاتی شاخص ارزیابی عملکرد در سامانه سینا سا ١٣٩٦/٤/١٧ برگزاری جلسه مجازی معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و درمان با روئسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37029/برگزاری جلسه مجازی معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و درمان با روئسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور ١٣٩٦/٤/١٧ پشتیبانی فناوری اطلاعات دانشگاه ازجلسه-ویدئو-کنفرانس--معاون-فرهنگی-دانشجویی-وزارت-بهداشت-با-دانشگاه-های-علوم-پزشکی-کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/37028/پشتیبانی فناوری اطلاعات دانشگاه ازجلسه-ویدئو-کنفرانس--معاون-فرهنگی-دانشجویی-وزارت-بهداشت-با-دانشگاه-های-علوم-پزشکی-کشور ١٣٩٦/٤/١٧ استانداردسازی اتاق سرور بیمارستان امام علی (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36945/استانداردسازی اتاق سرور بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ١٣٩٦/٤/١٤ سایت جشنواره ملی عمران سلامت راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36942/سایت جشنواره ملی عمران سلامت راه اندازی شد ١٣٩٦/٤/١٤ تقدیر ،مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه از واحد زیر ساخت  شبکه در پی واکنش سریع آنان در تغییر خطوط فیبرنوری و جلوگیری از قطعی شبکه و سامانه های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36937/تقدیر ،مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه از واحد زیر ساخت  شبکه در پی واکنش سریع آنان در تغییر خطوط فیبرنوری و جلوگیری از قطعی شبکه و سامانه های دانشگاه ١٣٩٦/٤/١٣ عملیات تعویض خطوط فیبر نوری دانشگاه به همت واحد زیر ساخت مدیریت فناوری اطلاعات در حال انجام است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36898/عملیات تعویض خطوط فیبر نوری دانشگاه به همت واحد زیر ساخت مدیریت فناوری اطلاعات در حال انجام است ١٣٩٦/٤/١٢ برگزاری آزمون مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36791/برگزاری آزمون مجازی ١٣٩٦/٤/١٠ برگزاری آزمون الکترونیکی  رشته های مامایی و پزشکی به صورت همزمان در سایت دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36790/برگزاری آزمون الکترونیکی  رشته های مامایی و پزشکی به صورت همزمان در سایت دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی ١٣٩٦/٤/١٠ خوابگاه دانشجویان آشخانه مجهز به سیستم اینترنت بیسیم شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36594/خوابگاه دانشجویان آشخانه مجهز به سیستم اینترنت بیسیم شد ١٣٩٦/٣/٣٠ تعویض سویچهای unmanage دی لینک سایت دانشکده پرستار و مامایی با سویچهای سری x سیسکو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36592/تعویض سویچهای unmanage دی لینک سایت دانشکده پرستار و مامایی با سویچهای سری x سیسکو ١٣٩٦/٣/٣٠ هم اکنون جلسه ویدیو کنفرانس برنامه عملیاتی سال 96 با حضور معاون آموزش دانشگاه و معاونین آموزشی سراسر کشور در حال برگزاری است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36580/هم اکنون جلسه ویدیو کنفرانس برنامه عملیاتی سال 96 با حضور معاون آموزش دانشگاه و معاونین آموزشی سراسر کشور در حال برگزاری است ١٣٩٦/٣/٣٠ جلسه برنامه عملیاتی سال 96 معاونت های آموزشی سراسر کشور امروز به صورت مجازی برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36572/جلسه برنامه عملیاتی سال 96 معاونت های آموزشی سراسر کشور امروز به صورت مجازی برگزار می شود ١٣٩٦/٣/٣٠ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی: اجرای طرح راه اندازی اینترنت در خوابگاه های دانشجویی شهر بجنورد کلید خورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36568/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی: اجرای طرح راه اندازی اینترنت در خوابگاه های دانشجویی شهر بجنورد کلید خورد ١٣٩٦/٣/٣٠ ایجاد و تغییر رمز کاربری وب ایمیل دانشگاه فقط از طریق فرم درخواست امکان پذیر می باشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36566/ایجاد و تغییر رمز کاربری وب ایمیل دانشگاه فقط از طریق فرم درخواست امکان پذیر می باشد ١٣٩٦/٣/٣٠ بازدید و بررسی تیم نرم افزار دانشگاه از سامانه کتابخانه و فرایند های کاری این سامانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36564/بازدید و بررسی تیم نرم افزار دانشگاه از سامانه کتابخانه و فرایند های کاری این سامانه ١٣٩٦/٣/٣٠ طی 6 روز گذشته 5 جلسه مجازی با وزارت خانه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36561/طی 6 روز گذشته 5 جلسه مجازی با وزارت خانه برگزار شد ١٣٩٦/٣/٣٠ جلسه مجازی ریاست دانشگاه با مقام عالی وزارت خانه روز گذشته برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36560/جلسه مجازی ریاست دانشگاه با مقام عالی وزارت خانه روز گذشته برگزار شد ١٣٩٦/٣/٣٠ برگزاری ویدیو کنفرانس انتخابات نظام پزشکی با حضور ریاست عالی وزارت خانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36491/برگزاری ویدیو کنفرانس انتخابات نظام پزشکی با حضور ریاست عالی وزارت خانه ١٣٩٦/٣/٢٧ اماده سازی تجهیزات لازم در برگزاری ویدوکنفرانس ریاست دانشگاه با مقام عالی وزارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/36146/اماده سازی تجهیزات لازم در برگزاری ویدوکنفرانس ریاست دانشگاه با مقام عالی وزارت ١٣٩٦/٣/١٦ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در روز اول کاری خود نخستین جلسه مسوولان واحد های این مدیریت را برگزار کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/35603/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در روز اول کاری خود نخستین جلسه مسوولان واحد های این مدیریت را برگزار کرد ١٣٩٦/٢/٢٧ طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه،؛ مهندس جواد حیدر پور،مدیر آماروفناوری اطلاعات دانشگاه شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/35591/طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه،؛ مهندس جواد حیدر پور،مدیر آماروفناوری اطلاعات دانشگاه شد مهندس جواد حیدرپور طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه ؛به عنوان مدیر آماروفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد. ١٣٩٦/٢/٢٧ پرسشنامه سواد رسانه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34964/پرسشنامه سواد رسانه ای ١٣٩٦/٢/١١ تست و راه اندازی سمانه ویدیو کنفرانس در بیمارستان های جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34630/تست و راه اندازی سمانه ویدیو کنفرانس در بیمارستان های جدید الاحداث تجهیزات سیستم ویدیو کنفرانس بیمارستان های جدید الاحداث تست و راه اندازی شد. ١٣٩٦/١/٣٠ جلسه سوم کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث/به همراه گزارش تصویری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34390/جلسه سوم کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث/به همراه گزارش تصویری جلسه سوم کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث با حضور کارشناسان بیمارستان ها و ارائه شرکت طب و رایانه برگزار شد ١٣٩٦/١/١٩ برقراری ارتباط تلفنی E1 دورشوال در بیمارستان تخصصی هاشمی رفسنجانی شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34374/برقراری ارتباط تلفنی E1 دورشوال در بیمارستان تخصصی هاشمی رفسنجانی شیروان برقراری ارتباط تلفنی E1 دورشوال در بیمارستان تخصصی هاشمی رفسنجانی شیروان انجام شد. ١٣٩٦/١/١٨ بازدید رییس کمیته آی تی از روند پیشرفت زیر ساخت های آی تی در در بیمارستان امام حسن بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34372/بازدید رییس کمیته آی تی از روند پیشرفت زیر ساخت های آی تی در در بیمارستان امام حسن بجنورد رییس کمیته آی تی ستاد راه اندازی پروژه ها از روند پیشرفت زیر ساخت های آی تی در بیمارستان امام حسن بجنورد بازدید کرد. ١٣٩٦/١/١٨ برگزاری جلسه دوم کمیته انتخاب HIS بیمارستانهای جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34371/برگزاری جلسه دوم کمیته انتخاب HIS بیمارستانهای جدید الاحداث جلسه دوم کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث با حضور کارشناسان بیمارستان ها و ارائه شرکت پیوند داده ها برگزار شد. ١٣٩٦/١/١٨ برگزاری جلسه اول کمیته انتخاب HIS بیمارستانهای جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34370/برگزاری جلسه اول کمیته انتخاب HIS بیمارستانهای جدید الاحداث جلسه اول کمیته انتخاب his بیمارستانهای جدید الاحداث با حضور کارشناسان بیمارستان ها و ارائه شرکت پیوند داده ها برگزار شد. ١٣٩٦/١/١٨ نصب دکل و رادیو ارتباطی بیمارستان جدید شیروان و ارتباط با شبکه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34373/نصب دکل و رادیو ارتباطی بیمارستان جدید شیروان و ارتباط با شبکه دانشگاه نصب دکل و رادیو ارتباطی بیمارستان جدید شیروان و ارتباط با شبکه دانشگاه انجام شد ١٣٩٦/١/١٨ استفاده از تکنولوژی های نوین فناوری اطلاعات در بیمارستان های جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34307/استفاده از تکنولوژی های نوین فناوری اطلاعات در بیمارستان های جدید الاحداث مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از بهره گیری از تکنولوژی های نوین در حوزه فناوری اطلاعات در بیمارستان های جدید الاحداث خراسان شمالی همچون دسکتاپ مجازی (VDI) و فناوری voip خبر داد. ١٣٩٦/١/١٦ ارایه خدمات it به بیمارستان های آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان و امام حسن (ع)بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34306/ارایه خدمات it به بیمارستان های آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان و امام حسن (ع)بجنورد خدمات it به بیمارستان های آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان و امام حسن(ع) بجنورد ارایه شده است. ١٣٩٦/١/١٦ گزارش تصویری از عملکرد کمیته ای اتی دانشگاه در بیمارستان های جدید الاحداث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34289/گزارش تصویری از عملکرد کمیته ای اتی دانشگاه در بیمارستان های جدید الاحداث گزارش تصویری از عملکرد کمیته ای اتی دانشگاه در بیمارستان های جدید الاحداث ١٣٩٦/١/١٥ عملکرد جهادی کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34102/عملکرد جهادی کارکنان فناوری اطلاعات عملکرد جهادی کارکنان فناوری اطلاعات ١٣٩٦/١/٥ شعار سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/34101/شعار سال ١٣٩٦/١/٥ نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/33590/نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک دندانپزشکی ١٣٩٥/١٢/٩ نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک،رادیولوژی و نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/33589/نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کلینیک،رادیولوژی و نوبت دهی ١٣٩٥/١٢/٩ جلسه کمیته HIS دانشگاه با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/33587/جلسه کمیته HIS دانشگاه با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ١٣٩٥/١٢/٩ تبریک مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/33489/تبریک مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز مهندس ١٣٩٥/١٢/٧ سالنامه آماری سال 94 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منتشرگردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/33419/سالنامه آماری سال 94 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منتشرگردید ١٣٩٥/١٢/٣ ارسال اطلاعات بیماران بیمارستان ثامن الائمه (تامین اجتماعی) به سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/33387/ارسال اطلاعات بیماران بیمارستان ثامن الائمه (تامین اجتماعی) به سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی ١٣٩٥/١٢/٢ نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت تخت ، پذیرش بر خط (HIS-LIVE) ، مرگ و میر ، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/33385/نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت تخت ، پذیرش بر خط (HIS-LIVE) ، مرگ و میر ، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی ١٣٩٥/١٢/٢ سامانه حضور و غیاب کارکنان دانشگاه به روز رسانی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/32925/سامانه حضور و غیاب کارکنان دانشگاه به روز رسانی شد مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از به روز رسانی سامانه حضور غیاب دانشگاه خبر داد ١٣٩٥/١١/١٨ نتایج ارزیابی کیفیت داده های سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) از سوی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/32325/نتایج ارزیابی کیفیت داده های سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) از سوی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت منتشر شد ١٣٩٥/١٠/٢٩ جلسه آموزشی شبکه دولت برای مسئولین دبیرخانه دانشکده ها بر گزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/30431/جلسه آموزشی شبکه دولت برای مسئولین دبیرخانه دانشکده ها بر گزار شد ١٣٩٥/٩/٢١ نخستین جلسه کلاس آموزش تخصصی کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/30356/نخستین جلسه کلاس آموزش تخصصی کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد ١٣٩٥/٩/١٧ زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی بجنورد با نام مستقل ایجاد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/30352/زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی بجنورد با نام مستقل ایجاد شد زیر سایت های واحدهای دانشکده دندانپزشکی با نام مستقل جهت دسترسی آسان و آدرسی دهی کوتاه ایجاد شد ١٣٩٥/٩/١٧ تقدیر از واحدهای برتر جشنواره وب سنجی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/30183/تقدیر از واحدهای برتر جشنواره وب سنجی دانشگاه مدیر آمار و فناوری دانشگاه در این آیین وبومتریک را یکی از ابزارهای وب سنجی عنوان کرد که اخیرا در دنیا مخصوصا در وب سنجی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و علمی انجام می شود. ١٣٩٥/٩/٩ تمامی دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه به شبکه دولت متصل شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/30099/تمامی دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه به شبکه دولت متصل شدند با راه اندازی شبکه دولت در دانشکده های پزشکی ، پرستاری و مامایی ، دندانپزشکی ، بهداشت و دانشکده پرستاری شیروان ، کلیه مراکز زیر مجموعه دانشگاه به این شبکه متصل شدند. ١٣٩٥/٩/٦ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/29964/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه: ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد ١٣٩٥/٨/٢٩ مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/29962/مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ربات و کانال خبری تلگرام دانشگاه راه اندازی شد مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از راه اندازی ربات خبری تلگرام و کانال خبری تلگرام دانشگاه به همت کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه خبر داد. ١٣٩٥/٨/٢٩ تدوین سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/29930/تدوین سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گفت: سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار توسط اداره آمار دانشگاه و با همکاری کارشناسان آماری معاونت های درمان،بهداشت،غذا و دارو،دانشجویی و فرهنگی ،تحقیقات و فناوری، توسعه مدیریت و منابع، آموزشی و حوزه ریاست تدوین گردیده است. ١٣٩٥/٨/٢٩ راه اندازی اتوماسیون احکام پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/28718/راه اندازی اتوماسیون احکام پرسنلی ١٣٩٥/٨/١١ جلسه بررسی گزارش های مورد درخواست مدیر محترم مالی از سامانه سیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/28717/جلسه بررسی گزارش های مورد درخواست مدیر محترم مالی از سامانه سیب ١٣٩٥/٨/١١ جلسه ارائه نرم افزارهای مدیریت کلینیکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/28716/جلسه ارائه نرم افزارهای مدیریت کلینیکی برگزار شد ١٣٩٥/٨/١١ جلسه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/28058/جلسه آموزشی کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار شد ١٣٩٥/٧/١٨ دوازدهمین جلسه تخصصی مسئولان واحدهای حوزه آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/27614/دوازدهمین جلسه تخصصی مسئولان واحدهای حوزه آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد ١٣٩٥/٧/٣ برگزاری نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه با مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/27374/برگزاری نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه با مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وضعیت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با حضور مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بررسی شد. ١٣٩٥/٦/٢٧ گزارش تصویری از نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/27365/گزارش تصویری از نشست هم اندیشی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه ١٣٩٥/٦/٢٧ داوری جشنواره وب سنجی دانشگاه از ابتدای مهرماه امسال کلید می خورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26942/داوری جشنواره وب سنجی دانشگاه از ابتدای مهرماه امسال کلید می خورد ١٣٩٥/٦/١٥ پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26673/پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت روز کارمند ١٣٩٥/٦/٨ طراحی نرم افزار کاربردی تحرک برای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26514/طراحی نرم افزار کاربردی تحرک برای سلامت ١٣٩٥/٦/٦ برگزاری جلسه آموزشی ( سامانه سیب ) ویژه پزشکان و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26512/برگزاری جلسه آموزشی ( سامانه سیب ) ویژه پزشکان و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت فاروج ١٣٩٥/٦/٦ تشکیل جلسه کارگروه آموزش مجازی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26510/تشکیل جلسه کارگروه آموزش مجازی دانشگاه ١٣٩٥/٦/٦ آموزش ارتقاء سخت‌افزاری کامپیوتر و لپ‌تاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26400/آموزش ارتقاء سخت‌افزاری کامپیوتر و لپ‌تاپ ١٣٩٥/٦/٢ مرجع کامل راه حل مشکلات رایج آپدیت سالیانه ویندوز 10 (بخش دوم) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26399/مرجع کامل راه حل مشکلات رایج آپدیت سالیانه ویندوز 10 (بخش دوم) ١٣٩٥/٦/٢ آموزش نصب اندروید 7 نوقا روی دستگاه های نکسوس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26398/آموزش نصب اندروید 7 نوقا روی دستگاه های نکسوس ١٣٩٥/٦/٢ اچ‌ پی لپتاپ‌ های جدید سری Stream مجهز به ویندوز 10 را معرفی کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26397/اچ‌ پی لپتاپ‌ های جدید سری Stream مجهز به ویندوز 10 را معرفی کرد ١٣٩٥/٦/٢ هزاران وبسایت تحت جوملا و وردپرس در معرض آلوده شدن به باج افزار CryptXXX دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26396/هزاران وبسایت تحت جوملا و وردپرس در معرض آلوده شدن به باج افزار CryptXXX ١٣٩٥/٦/٢ آسیب پذیری ویندوز و خطر بک دورها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26395/آسیب پذیری ویندوز و خطر بک دورها ١٣٩٥/٦/٢ برگزاری دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26222/برگزاری دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه دومین جشنواره وب سنجی پرتال دانشگاه در شهریور ماه امسال برگزار میگردد ١٣٩٥/٥/٢٧ تمامی شبکه ها و مراکز بهداشتی سطح استان به سامانه شبکه دولت متصل شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26155/تمامی شبکه ها و مراکز بهداشتی سطح استان به سامانه شبکه دولت متصل شدند ١٣٩٥/٥/٢٤ پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت امام رضا (علیه السلام) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26146/پیام تبریک مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت امام رضا (علیه السلام) ١٣٩٥/٥/٢٤ کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان گرمه و جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://itc.nkums.ac.ir/Content/26145/کلاس اموزش راهبری و استفاده از سامانه یکپارچه حضورو غیاب دانشگاه برای پرسنل شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان گرمه و جاجرم ١٣٩٥/٥/٢٤