شنبه ٥ فروردين ١٣٩٦ -

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۳۵۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۳۳۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۰۷۱۶۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٣/٣٠ - ۷۳۳ مورد

شرح وظایف


           شرح وظايف اداره آماردانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

 

1-اجراي طرح ساماندهي گردش آمار و اطلاعات                           

2- استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی موجود در معاونت ها وبیمارستانهاو...                                                                                                                                       

3- جمع آوری وبررسي آمارو اطلاعات مربوط به تسهيلات بهداشتی،درمانی استان طی سرشماری ساليانه

و ورود آن به بانکهای اطلاعاتی موجود

4-جمع آوري وبررسي آمار و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بيمارستاني كليه بيمارستانهاي دانشگاهي دراستان

بصورت ماهيانه و ورود آن به بانكهاي اطلاعاتي موجود                                                      

5-جمع بندی کليه آمار و اطلاعات مربوط به تسهيلات بهداشتی ، درمانی و فعاليتهاي بيمارستاني و ارسال

آن به مركزمديريت آمار و فن آوري اطلاعات  وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی

6-جمع آوري وكنترل آمار دانشجويان،هيئت علمي ،مقالات و...

7-تهيه سالنامه آماري دانشگاه

8- تهيه فرايند جمع آوري و بررسي آمار و اطلاعات                   

9-پاسخگويی به کليه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف وزارتخانه و ساير

دستگاههای اجرايی استان از جمله ، استانداری ، فرمانداری  و ...

10- انجام بازديدهای ادواری از کليه واحدهای آمار دانشگاه و جلسه با رابطين واحد هاي تابعه به

منظور نظارت و کنترل فرآيند های جمع آوری آمار و اطلاعات

11-جمع آوري آمار و اطلاعات ازبيمارستان سازمان تامين اجتماعي

12- جمع آوري آمار و اطلاعات ازبيمارستان نظامي

13-جمع آوري وبروزرساني آمار و اطلاعات پزشكان عمومي ومتخصص شاغل و غيرشاغل دردانشگاه

 14-تدوين برنامه عملياتي

15-شركت درهمايش وكارگاههاي برگزارشده

16-ارائه گزارشات آماري به واحدهاي مختلف دانشگاهي ازجمله رياست، معاونين و...                                                                              

17- تهيه جداول،نمودار وشاخصهاي آماري براساس داده هاي جمع آوري شده

18-جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به معاونت غذا و دارو

19-ارزيابي عملكرد سالانه

 

                                                                                اداره آماردانشگاه

 

 


جستجو
مراکز تصویربرداری (۴۰۳۲ بازدید)
مراکز ترک اعتیاد (۳۱۰۶ بازدید)
فرمت EXE چیست؟ (۲۶۷۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...