شنبه ٥ فروردين ١٣٩٦ -

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۲۷ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۲۵ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۹۸۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۵۷۱۶۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٧ - ۵۱۱۰ مورد

شرح وظایف


           شرح وظايف اداره آماردانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

 

1-اجراي طرح ساماندهي گردش آمار و اطلاعات                           

2- استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی موجود در معاونت ها وبیمارستانهاو...                                                                                                                                       

3- جمع آوری وبررسي آمارو اطلاعات مربوط به تسهيلات بهداشتی،درمانی استان طی سرشماری ساليانه

و ورود آن به بانکهای اطلاعاتی موجود

4-جمع آوري وبررسي آمار و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بيمارستاني كليه بيمارستانهاي دانشگاهي دراستان

بصورت ماهيانه و ورود آن به بانكهاي اطلاعاتي موجود                                                      

5-جمع بندی کليه آمار و اطلاعات مربوط به تسهيلات بهداشتی ، درمانی و فعاليتهاي بيمارستاني و ارسال

آن به مركزمديريت آمار و فن آوري اطلاعات  وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی

6-جمع آوري وكنترل آمار دانشجويان،هيئت علمي ،مقالات و...

7-تهيه سالنامه آماري دانشگاه

8- تهيه فرايند جمع آوري و بررسي آمار و اطلاعات                   

9-پاسخگويی به کليه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف وزارتخانه و ساير

دستگاههای اجرايی استان از جمله ، استانداری ، فرمانداری  و ...

10- انجام بازديدهای ادواری از کليه واحدهای آمار دانشگاه و جلسه با رابطين واحد هاي تابعه به

منظور نظارت و کنترل فرآيند های جمع آوری آمار و اطلاعات

11-جمع آوري آمار و اطلاعات ازبيمارستان سازمان تامين اجتماعي

12- جمع آوري آمار و اطلاعات ازبيمارستان نظامي

13-جمع آوري وبروزرساني آمار و اطلاعات پزشكان عمومي ومتخصص شاغل و غيرشاغل دردانشگاه

 14-تدوين برنامه عملياتي

15-شركت درهمايش وكارگاههاي برگزارشده

16-ارائه گزارشات آماري به واحدهاي مختلف دانشگاهي ازجمله رياست، معاونين و...                                                                              

17- تهيه جداول،نمودار وشاخصهاي آماري براساس داده هاي جمع آوري شده

18-جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به معاونت غذا و دارو

19-ارزيابي عملكرد سالانه

 

                                                                                اداره آماردانشگاه

 

 


جستجو
مراکز ترک اعتیاد (۱۸۳۶۹ بازدید)
فرمت EXE چیست؟ (۱۰۱۳۱ بازدید)
مراکز تصویربرداری (۹۴۸۵ بازدید)
شعار سال (۸۶۸۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...